Welkom

Mededeling Corona 
Alle reguliere activiteiten van het Jongerenwerk Harlingen zijn voorlopig opgeschort. 

Kijk naar
#politie # corona #jongerenwerk #wijkagent 
#harlingen #handhaving  
#samen

Samen Sterk
Placeholder Picture

Blijf rustig, houd moed, help elkaar.

Jongerenwerk Harns
Jongerenwerk Harlingen

MFC Het Vierkant
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862 BB Harlingen
06-12743822

Contact
Spijkerstad 2019
Doel Jongerenwerk

Het jongerenwerk is een plek voor en door jongeren waar zij hun eigen ideeën kunnen ontwikkelen en vormgeven.
Het is een plek waar ze mogen zijn wie ze zijn, waar er geluisterd wordt naar hun verhaal.
Het draagt bij aan persoonlijke, sociale en maatschappelijke participatie. Het is een plek waar we ze een stuk bagage mee willen geven om goed te kunnen functioneren in hun leven en in de maatschappij.
We zetten ons in om de ontplooiingskansen voor jeugd te vergroten. We richten ons op het zichtbaar maken van talenten en kansen.
We willen een gezonde en bewuste levenstijl stimuleren.

We werken samen in diverse projekten en activiteiten met voortgezet onderwijs en basisonderwijs.
We werken op diverse terreinen samen met de gemeente; denk aan bijv. Het jeugdteam Harlingen en sluiten regelmatig met onze activiteiten aan bij het Jogg (gemeentelijk beleid jeugd op gezond gewicht).

Het Jongerenwerk heeft een belangrijke preventieve en signalerende rol. Vaak signaleren wij al in een vroeg stadium de kwetsbaarheid van een jongere.
Onze rol is contact leggen, dingen bespreekbaar maken en/of benoemen, gesprek aangaan en eventueel doorverwijzen.

Contact
Logo Jongerenwerk Harlingen
 Copyright Jongerenwerkharlingen 2020